שיטור קהילתי

מטרת השיטור הקהילתי היא להגביר את תחושת הביטחון של האזרח ולשפר את איכות חייו

"שיטור קהילתי" הוא תפיסה ניהולית של שיטור ממוקדת אדם וממוקדת חיזוק הקהילה, המיושמת בשיתוף הקהילה, במטרה להקנות לציבור איכות חיים טובה יותר. תפיסת השיטור הקהילתי מכתיבה מיקוד עבודת המשטרה בקהילה ובחברה בשני מובנים מרכזיים: האחד, המשטרה קיימת כדי לשמור על בטחונו של אדם וכדי לשמור על איכות חייו. השני, הקהילה מהווה משאב מרכזי למניעת עבריינות ולמאבק אפקטיבי בפשיעה.

בבסיס התפיסה עומדת הנחת היסוד, לפיה, הידוק שיתוף הפעולה בין המשטרה לבין הקהילה יקל על זיהוי הבעיות האמיתיות המטרידות את התושבים, וייצור סדרי עדיפויות נכונים לפתרונן, המשתנים פרטנית ממקום למקום. לקהילה ולאזרחים ישנו תפקיד מוביל הן בהגדרת הצרכים בתחומים השונים והן בהתמודדות עם האתגרים המורכבים של המענה בטווח הקצר, הבינוני והארוך.

תיאום ושיתוף פעולה בין הגורמים בתחומי הפעילות המשותפים, הינם מרכיב חשוב ביכולת להשגת תוצאות חיוביות מנקודת ראותו של האזרח לאורך זמן, ולעמידה של כל אחד מהגורמים ביעדיו. כפועל יוצא מעיקרים אלה, מחלקת שיטור קהילתי תהא אמונה על יישום השותפויות (פנים וחוץ משטרתיים) וכלל הנחות היסוד, במטרה להביא שיפור משמעותי בשירות המשטרתי הניתנים לאזרח ובהעלאת אמון הציבור במשטרת ישראל.

משימות מרכזיות
מדור מש"קים - פיתוח, גיבוש והטמעת תפיסת הפעלת מרכזי השיטור הקהילתי בדגש להשגת יעדי הארגון, שיפור הביטחון האישי, השירות לאזרח ואיכות חייו, תוך מתן כלים ואמצעים ותמיכה וליווי יחידות השטח.

מרכז שיטור קהילתי:
• מתן שירות , ייעוץ והכוונת התושבים בנושאי משטרה מוגדרים: מתן אישורים לביטוח, קבלת מציאות, מילוי טופסי אבדה, פניית אזרח למשרדי משטרה ו/או לגורמי חוץ בהתאם לצורך, קבלת תלונה ראשונית מאזרחים (בעבירות קלות), ייעוץ בנושאים קהילתיים: יישוב סכסוכים ברוח הגישור, מיגון אוכלוסיות ייחודיות (קשישים, עולים, בני נוער, מגזר לא יהודי, חרדים וכיו"ב).

קשר עם השוטר הקהילתי בתחנה :
• ניתן להתקשר לטלפון התחנה המפורסם באתר ומשם יופנה האזרח למש"ק הנוגע.
• הגעה למרכז השיטור הקהילתי באמצעות איתור המש"ק בדף הכתובות המצורף באתר.
• שליחת הצעה לשיפור לתיבת הצעות באתר.

מדור שותפויות - ייעוד המדור הוא להוות גורם מקצועי ביצירה ובפיתוח שותפויות מערכתיות.
קשר עם נציג השותפויות בתחנה:
• ניתן להתקשר לטלפון התחנה המפורסם באתר ומשם יופנה האזרח לנציג הנגע.
• שליחת הצעה לשיפור לתיבת הצעות באתר.

חוליית שיטור עירוני- משולב:
בהחלטת ממשלת ישראל שהתקבלה ביולי 2010 בנושא הגברת הביטחון האישי נקבע כי יוקמו יחידות שיטור ופיקוח ייעודיות לטיפול בעבירות איכות החיים בתחום העירוני / מוניציפאלי – יחידות השיטור עירוני.

מטרת הקמת היחידות המשותפות למשטרה ולרשות המקומית היא לחזק באופן מהותי את יכולת ההרתעה והאכיפה ברמה המקומית מוניציפאלית תוך דגש על עבירות שבתחום איכות החיים, כדרך מרכזית לשיפור איכות החיים של התושבים ברשות המקומית הרלבנטית.

• יחידות השיטור והפיקוח העירוני פועלות כיום בערים כרמיאל, נצרת, מגדל העמק, לוד , טירה, נתניה, אריאל, בני ברק, רמת גן  גבעתיים, ערד, דימונה, אילת. לפקחים אשר פועלים בשיטור העירוני ניתנו סמכויות נוספות והן: לדרוש הזדהות, לערוך חיפוש על גופו של האדם אם יש לפקח חשד סביר שהאדם נושא עמו שלא כדין נשק, או עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק, ולעכב את האדם עד לבואו של שוטר כולל סמכות שימוש בכוח למקרה של סירוב וחשד להימלטות או שהזהות אינה ידועה.

קשר עם נציג שיטור עירוני בתחנה:
• ניתן להתקשר לטלפון התחנה המפורסם באתר ומשם יופנה האזרח לנציג הנוגע.
• ניתן להגיע לתחנת המשטרה ומשם יופנה האזרח לנציג הנוגע.
• שליחת הצעה לשיפור לתיבת הצעות באתר.