להב 433

בפרק זה תוכלו לקרוא על היחידה האחראית במאבק כלל מערכתי לצמצום תופעות הפשיעה החמורה הארצית, הבין-לאומית והשחיתות הציבורית והמאבק בארגוני הפשיעה

חזון היחידה:  היחידה תוביל מאבק כלל מערכתי לצמצום תופעות הפשיעה החמורה הארצית, הבין-לאומית והשחיתות הציבורית ומאבק נחוש בארגוני הפשיעה במטרה להגן על שלום הציבור ועל ביטחונו. היחידה תפעל בכוחות מאוחדים ובשיטות עבודה מתקדמות לחשיפה, לחקירה ולהעמדה לדין של מבצעי עבירות.  

כתובת וטלפון  היחידה - פסח לב 1 פארק אופק אזוה"ת הצפוני, לוד טלפון - 08-9545240 , פקס 08-9545260.

מבנה היחידה:

מודיעין - אחריות מקצועית לבניית תמונת המודיעין בתחומי העיסוק של היחידה ובזיהוי תופעות פשיעה לטיפול עתידי של היחידה. ביצוע מחקר ליצירת תמונת מודיעין בנושאי התעניינות של היחידה לטווח הבינוני והרחוק. סיוע אופרטיבי ליחידות ואחריות מקצועית בתחום המודיעין ביחידה הכולל הנחיה, פיקוח ובקרה.  

מבצעים - תיאום מבצעי בין גורמי היחידה ואל מול גורמי חוץ והפעלת מרכז שליטה.  

טכנולוגיות - מתן שירותי קשר ומחשוב לכלל היחידה. איתור אמצעים לשיפור הפעילות המבצעית של היחידה. פיתוח אמצעים לשיפור איסוף הראיות והיכולות המבצעיות של היחידה.  

חקירות - אחריות מקצועית הכוללת הנחיה, פיקוח ובקרה בנושאי החקירות ביחידה. מתן שירות ליחידות בתחום הזיהוי הפלילי ובאיסוף ראיות ממערכות ממוחשבות.  

ייעוץ משפטי - מתן ייעוץ משפטי ליחידה. פיתוח מודלים לעבודה יעילה של היחידה, זיהוי  כשלים בדפוסי עבודה ובנוהלי עבודה של הרשויות שיש בהם כדי לעודד ולתרום לביצוע עבירות פליליות. גיבוש הצעות לטיפול בכשלים אלה על ידי הכנת הצעות לשינוי דפוסי עבודה ו/או לשינוי חקיקה.  

תמיכה לוגיסטית - מתן שירותים לוגיסטיים לגופי היחידה הכוללים: אחריות לצי הרכב ביחידה, לשירותי הסעדה, לטיפול בציוד נצרך ובלתי נצרך ואחריות לתחזוקת המבנים.  

משאבי אנוש - טיפול בבניין הכוח, בשימורו, בטיפוחו, בפיתוחו ובהדרכתו.  

כוחות משימה – ביחידות להב ישנם שש כוחות חקירה משימתיות המורכבות מכוח אדם ואמצעים מותאמי משימה מרשויות חוקרות שונות, המופעלות נגד תופעת/ארגון פשיעה מוגדר. בתכנית העבודה השנתית קובעת הוועדה המתמדת את משימתו של כל אחד מהכוחות ומפקחת אחר  התקדמות הטיפול במשימותיהם המוגדרות.
 
עבירות מחשב:

מפלג עבירות מחשב מטפל בפשעי מחשב  המבוצעים ברשת האינטרנט, [עבירות מחשב  כהגדרתן בחוק המחשבים], בעבירות קלסיות, כגון: מרמה, זיוף, כרטיסי אשראי ועבירות מין המבוצעות ברשת. בנוסף עוסק במיצוי ראיות ובשחזור ראיות מתוך מחשבים שנתפסו אצל חשודים בעבירות חמורות, כגון: רצח, סמים, שוחד, מרמה ועוד.  

המפלג נענה לאתגרים הטכנולוגיים החדשים העומדים בפני המשטרה, ואנשיו לומדים ומפתחים שיטות לתקיפת הפשיעה בתחום הקיברנטי.  

המפלג משתמש בידע ובמיומנות שצבר על מנת להציל חיים באינטרנט, כמו טיפול בהודעות התאבדות של בני נוער וקטינים וכן בטיפול בזמן אמת בהתרעות על פיגועים ובאיומים לרצח המופצים באינטרנט.                       


היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) 

ייעוד היחידה: חשיפה, גילוי וחקירת עבירות בתחום השחיתות במינהל הציבורי.

תפקידים:

חשיפתן וחקירתן של שחיתויות במינהל הציבורי, ברמה הארצית והמקומית, הפוגעות בעיקר במישור הערכי; חשיפתן וחקירתן של עבירות כלכליות בגופים כלכליים במגזר העסקי ובשוק ההון; חקירתן של תופעות מיוחדות של עבירות הונאה, שהתבצעו באמצעים מתוחכמים ואשר חקירתן מחייבת מומחיות מיוחדת; חקירת עבירות הונאה אשר כולן, או בחלקן, חורגות מגבולות מדינת ישראל; חקירת עבירות שהמפכ”ל או ראש האגף לחקירות ולמודיעין או היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה הורו למשטרה לחקור מפאת רגישותן ו/או מורכבותן; יאח"ה מבוססת על כוח מרכזי היושב בלוד ועל שתי שלוחות, צפונית ודרומית, בשאיפה למתן כיסוי ארצי. היחידה מורכבת בעיקר מבוגרי משפטים, רואי חשבון, כלכלנים ואנשי מדעי המחשב, אשר עברו הכשרות ייעודיות במגזר החקירות והמודיעין של משטרת ישראל. 

כתובות להתקשרות:    

היחידה הארצית לחקירות הונאה - רח' פסח לב 1, פארק אופק, אזור התעשייה הצפוני, לוד.  

טלפון 08-9545800, טלפון משרד רישום : 9545807/8 - 08; פקס: 9545930 - 08 ; 

שלוחה צפונית רח' אני מאמין 31, חיפה טלפון 6643400 - 04 פקס: 6643428 -04  

שלוחה דרומית רח' בזל 3, באר שבע, 84288. טלפון 08-6468808-9, פקס 08-6468875  היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית (יאחב"ל) 

חזון: היאחב"ל תוביל את המאבק הלאומי בתופעות הפשע המאורגן הבין-לאומי ובתופעות הפשיעה החמורה הכלל ארצית. היאחב"ל תפעל בנחישות נגד הניסיונות לקעקע את יסודות השלטון ותיאבק לשמור על צביונה הדמוקרטי והחופשי של מדינת ישראל. במאבקנו זה ננהג ביושר, במקצועיות, במסירות, בהתמדה, ללא מורא וללא משוא פנים תוך שאיפה למצוינות וחתירה להישגים, אשר יביאו אותנו להצליח במאבקנו ולשרת את הציבור באמונה.    

ייעוד: טיפול ביעדים הקשורים לארגוני פשע ולפשיעה מאורגנת ויעדים הקשורים לעבירות סמים ולעבירות חמורות אחרות שפעילותם היא כלל ארצית או בין-לאומית. מתן עזרה משפטית למשטרות זרות וטיפול בעבירות על פי הוראת מפכ"ל או ראש האגף לחקירות ולמודיעין. 

תפקידים: ביצוע פעילות מודיעין חשיפתי ועריכת חקירות בתחומי הייעוד של היחידה ביצוע פעילות מודיעין ועריכת חקירות בעבירות ביטחוניות חמורות, לרבות בעבירות של ארגונים קיצוניים או בתיקי חקירה מורכבים ורגישים מתן עזרה משפטית למשטרות זרות בעניינים שבתחום ייעוד היחידה ביצוע חקירות שיש בהן עניין ציבורי מיוחד על פי הוראה של המפכ"ל או של ראש האגף לחקירות  ולמודיעין (מתוך פקודת מטא"ר 2.04.05) חקירת עבירות שהמפכ”ל או ראש האגף לחקירות ולמודיעין או היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה הורו למשטרה לחקור מפאת רגישותן ו/או מורכבותן.  

אודות: משטרת ישראל מקדישה תשומת לב רבה לחשיפתן ולחקירתן של עבירות החורגות מגבולות המדינה ובכלל זה לטיפול בפרשיות ביטחוניות מסועפות ובסיוע בחקירות לגורמי אכיפה בחו"ל. במסגרת זו מושם דגש בחשיפתן של תופעות פשיעה הטומנות בחובן סכנה לערעור יסודות החוק, הסדר הציבורי  והסדר הכלכלי. עקרונות הפעולה במסגרת זו: חשיפה (סמוי) וחקירות (גלוי). פעולת זרוע החשיפה מתמקדת בחשיפת ארגוני הפשע המאורגן על ידי איסוף מידע מודיעיני וראייתי והעברת החומר המגובש לטיפולה של זרוע החקירות. זרוע החקירות מבצעת את החקירה הגלויה ומגבשת את החומר לכלל ראיות משפטיות.    

                                             זרוע חשיפה יאחב"ל 

עקרונות הפעולה: היאחב"ל מתמקדת בעבודת "חשיפה", שמשמעה חקירה יזומה המתחילה במידע מודיעיני חסוי ואינה מתמקדת בתלונה ספציפית. מטרת החקירה הסמויה הינה לאתר את הפשעים בטרם ביצועם, או במהלך ביצועם.  היאחב"ל הינה "סיירת מטכ"ל" של האגף לחקירות ולמודיעין במשטרת ישראל, היא מטפלת בחקירות הרגישות ביותר במדינה והיא מהווה חוד החנית בלחימה בארגוני הפשיעה. פעולת זרוע החשיפה מתמקדת בחשיפת ארגוני הפשע המאורגן על ידי איסוף מידע מודיעיני וראייתי והעברת החומר המגובש לטיפולה של זרוע החקירות. זרוע החקירות מבצעת את החקירה הגלויה ומגבשת את החומר לכלל ראיות משפטיות.

תפקידים: א) ביצוע פעילות מודיעין חשיפתית ועריכת חקירות, בתחומי היעוד של היחידה. ב) ביצוע פעילות מודיעין ועריכת  חקירות בעבירות ביטחוניות חמורות, לרבות בעבירות של     ארגוניים קיצוניים או בתיקי חקירה מורכבים ורגישים. ג) מתן סיוע משפטי למשטרות זרות, בעניינים שבתחום יעוד היחידה. ד) ביצוע חקירות שיש בהן עניין ציבורי מיוחד על פי הוראה של המפכ"ל או של ראש אח"מ. 

מפלג איסוף: מפלג האיסוף ביאחב"ל אמון על איתור, גיוס והפעלה של מקורות (יומינט) בתחומי היעוד של יאחב"ל, בדגש על הכיסוי המודיעיני של ארגוני הפשיעה, יעדים בארגון ותופעות הפשיעה החמורה.    

מפלג הערכה: מפלג ההערכה ביאחב"ל אמון על גיבוש הערכת המודיעין, המשמשת כלי לצורך קבלת החלטות ע"י פיקוד היחידה, בנושאים אשר בתחום טיפולה. כלל החומרים ותוצרי המודיעין, סמויים, גלויים, פנים יחידתיים וכלל משטרתיים, מתקבלים במפלג ההערכה ומעובדים בו לכלל תמונת מצב והמלצה לפעילות מבצעית וחקירתית.     

מפלג בילוש: מפלג בילוש יאחב"ל משמש כיחידה אופרטיבית לביצוע משימות היחידה. המפלג מרכז את הפעילות המבצעית במאבק הלאומי בתופעות הפשע המאורגן הבינלאומי ובתופעות פשיעה חמורות כלל ארציות הכוללות את ארגוני הפשע. המפלג מורכב מבלשים בוגרי יחידות קרביות וקציני צה"ל. הבלשים בוגרי קורס יסמ"ג / ימ"ס, כמו כן בעלי הכשרות בתחום הבילוש: תצפיות, הסוואה, איסוף מודיעין, צילום, עבודה בכיסוי וביצוע מעצר.        

                       זרוע חקירות יאחב"ל 

מפלג פשיעה כלכלית ביטחונית: המפלג מונה שלושה צוותי חקירות ועוסק במתן מענה לפשיעה חמורה שעניינה נושאים ביטחוניים וכלכליים. המפלג עוסק בחקירת עבירות ריגול שנעשו ע"י אזרחי המדינה ונתיני מדינות אחרות, בגידה במדינה על רקע לאומני ועבירות כלכליות ביטחוניות, משמע: מימון פעילות טרור, הלבנת הון למימון טרור ועבירות שחיתות ומרמה במערכת הביטחון בכלל ובתעשיות הביטחוניות בפרט. אנשי המפלג עוסקים גם בחקירת תיקים בעלי זיקה ביטחונית המשיקים למדינות אחרות, כאשר חלק מרכיבי יסודות העבירה בוצעו בחו"ל. חלק ניכר מן התיקים נחקרים בשיתוף פעולה עם גורמי קהיליית הביטחון החוץ-משטרתיים (מוסד, שב"כ וכיו"ב). במפלג משרתים: קצינים שהם מזרחנים המומחים בתחום הפשיעה הלאומנית ועבירות הטרור, עורכי דין, כלכלנים, רואי חשבון וכן חוקרים עתירי ניסיון בשטח.  

מפלג פשיעה מאורגנת: מפלג פשיעה מאורגנת עוסק בחקירת עבירות פליליות חמורות המבוצעות ע"י עבריינים הפועלים במסגרת ארגוני הפשיעה. החקירות מתנהלות בארץ ובחו"ל ומתמקדות ברובן בעבירות עפ"י חוק המאבק בארגוני הפשיעה, הלבנת הון, רצח ועבירות אלימות חמורות, יבוא וסחר בסמים, עבירות אמל"ח וכיו"ב. המפלג פועל בשת"פ עם גורמים שונים כגון האינטרפול, רשות המיסים, צה"ל ועוד. 

מפלג פשיעה בין-לאומית: המפלג עוסק בחקירת תופעות של פשיעה מאורגנת בין לאומית עם דגש על פשיעת חב"מ לשעבר וכן בעבירות בעלות היבט ציבורי נרחב. המפלג מונה שלושה צוותי חקירות אשר באחריותם לטפל בתופעות פשיעה בהם מעורבים עבריינים ישראלים בארץ ובחו"ל ואשר פועלים בשת"פ עם ארגוני פשיעה מחו"ל. אנשי המפלג עוסקים גם במתן סיוע למשטרות זרות אשר פונות למשטרת ישראל בבקשות לסיוע משפטי. 

היסטוריה: בשנת 1977 החליטה ממשלת ישראל למנות ועדה ציבורית שתברר את מגמות ההחמרה בפעילות העבריינית בישראל ואת ההיערכות הממלכתית למאבק בעבריינות לסוגיה ותעסוק בדרכים למניעתה, לחשיפתה ולהבטחת הבאתם של הנאשמים לדין. יושב ראש הוועדה היה עו"ד ארווין שימרון  ז"ל (להלן - "ועדת שימרון").

בתאריך 15.2.1978 סיימה הוועדה את עבודתה וקבעה, בין היתר, כי קיים בארץ פשע מאורגן "נוסח ישראל", ועל השלטונות להיערך בהתאם לכך על מנת לחסל את התופעה. עוד באותה שנה, כחלק מתגובת המשטרה לדו"ח ועדת שימרון, הוקמה היחידה ארצית לחשיפת פשיעה חמורה (להלן - "יאח"פ"), שתפקידה לעסוק בחקירות פליליות בתחום הפשיעה החמורה. בשנת 1997 משהובהר שהפשע המאורגן, (בעיקר מארצות חבר העמים), מהווה איום אסטרטגי על הדמוקרטיה במדינת ישראל, שינתה יאח"פ, על פי התכנית האסטרטגית של משטרת ישראל, את ייעודה והפכה מיחידה ארצית לחקירות פשיעה ליחידה ארצית לחקירות בין-לאומיות המתמקדת בפשע מאורגן ומתוחכם, בעבירות חמורות המבוצעות בישראל, בעבירות החובקות מחוזות וחוצות גבולות ובעבירות חובקות עולם.

היאחב"ל מתמקדת בעבודת "חשיפה", שמשמעה חקירה יזומה המתחילה במידע מודיעיני חסוי ואינה מתמקדת בתלונה ספציפית. מטרת החקירה הסמויה היא לאתר את הפשעים עוד טרם ביצועם או במהלך ביצועם. היאחב"ל מטפלת בחקירות הרגישות ביותר המתנהלות במדינה, והיא מהווה כיום את חוד החנית בלחימה בארגוני הפשיעה. בתאריך 1.1.2008, עם הקמת יחידת להב 433, נכנסה יאחב"ל תחת קורת גג היחידה וצורפה אליה גם היחידה הארצית לחקירות סוהרים.

גיוס ליחידה: נוסף על תנאי הגיוס למשטרה, המפורטים באתר המשטרה הכללי וכוללים, בין היתר, קריטריונים בנוגע לאזרחות, עמידה במבחני התאמה, בריאות תקינה, 12 שנות לימוד ועמידה בבדיקות ביטחוניות, ליאחב"ל דרושים אנשים (נשים וגברים כאחד) בעלי ידע אקדמי וניסיון מעשי בתחום החשבונאות, הכלכלה, מדעי המזרח התיכון וקרימינולוגיה. נוסף על הדרישות הנ"ל ידיעת שפה נוספת ברמה של שפת אם מהווה יתרון משמעותי. לכן, אם עתידה של מדינת ישראל כמדינה חופשית ודמוקרטית חשוב לך, ואם רצונך בתפקיד מאתגר ובסביבת עבודה צעירה ודינמית, פנה אלינו באמצעות הפקס. 

דרכי התקשרות:  

היאחב"ל מבקשת מהציבור להירתם למאבק בפשיעה המאורגנת ובתופעת הלבנת ההון. אם יש ברשותכם מידע רלוונטי, יש להעבירו אלינו באמצעות הדואר, כמפורט להלן: אל: רח' פסח לב 1, פארק אופק, אזור התעשייה הצפוני, לוד.

טלפון 08-9545600, 08-9545603 פקס:  08-9545780.     

הבהרה: מידע שיועבר למשטרה ויעורר חשד לעבירה פלילית, תבחן אותו המשטרה על פי שיקול דעתה המקצועית, ותטפל בו על פי סדר העדיפויות של היחידות העוסקת באותו התחום. ההחלטה אם לפתוח בחקירה או אם לטפל במידע בדרך אחרת, תיעשה על פי הכללים הנהוגים במשטרה. העברה של מידע דרך אתר זה איננה תחליף להגשה של תלונה בתחנת משטרה או במחלקה לחקירות שוטרים - לפי העניין. מידע אנונימי יסווג, בדרך כלל, ברמת אמינות נמוכה וברמת עדיפות נמוכה. מסירה של מידע כוזב או מטעה היא, בנסיבות הקבועות בחוק, עבירה פלילית. 

היחידה הארצית לחקירת סוהרים   

מזה שנים בחטיבת החקירות שבאגף פעלה היחידה הארצית לחקירת סוהרים (להלן: יאח"ס). החל מיום 1.1.2008 הוכפפה היחידה ליאחב"ל/להב 433. היחידה מאוישת בידי אנשי משטרה בדרגות קצונה ובעלי דרגות אחרות. היחידה יושבת באזור רמלה.

יעוד היחידה - לחקור חשד לביצוע עבירות פליליות תוך ביצוע תפקידם של סוהרים. היחידה אינה מטפלת במעשים מנהליים בין אנשי שב"ס לאסירים. בנושאים אלה מטפל הקת"א  (קצין תלונות אסירים) היושב במשרד המבקר במשרד לבט"פ. 

חוקרי היחידה מנהלים חקירת האירוע שהובא לטיפולם משלב הגשת התלונה. - בתום חקירה ולאחר סיכום הראיות בתיק החקירה התיק מועבר לפרקליטות להחלטה אם להגיש כתב אישום או לסגור את התיק מהעילות השונות. לאחר החלטת הפרקליטות התיק חוזר ליחידה, המעבירה הודעה לצדדים על החלטת הפרקליטות. לאחר קבלת ההחלטה של הפרקליטות יכול צד כלשהו להגיש ערעור על החלטת הפרקליטות. 

כיצד פונים ליחידה:  ניתן להתקשר בטלפון ליחידה ולמסור את התלונה נגד סוהר. ניתן לשלוח מכתב תלונה בפקס ליחידה. ניתן לשלוח מכתב תלונה ליחידה ולפרט בו בתלונה את מהות התלונה.

כתובת משרדי היחידה: קריית הממשלה, הרצל 91, רמלה. טלפון 08-9189400 / 08-9189412, פקס 08-9189410

היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ)  

רקע להקמת היחידה: היחידה למאבק בפשיעה כלכלית הוקמה לאחר שזוהו תופעות פשיעה ברמות חומרה שונות אשר גורמות נזק כספי ישיר ועקיף לקופה הציבורית. בחברה הישראלית התפתחה נורמה פסולה להוצאת כספים מהקופה הציבורית במרמה. נורמה פסולה זו הצליחה לחדור לרבדים רחבים בחברה, הן בשל אדישותה ולעתים בעידוד ובשיתוף פעולה מצד גורמים שונים.   

חזון היחידה:
היחידה תוביל מאבק כלל מערכתי לצמצום תופעות של פשיעה כלכלית במטרה ליצור שינוי ערכי ביחס של החברה בישראל לקופה הציבורית. היחידה תתמחה בטיפול בתופעות פשיעה כלכלית ותנחיל ידע מקצועי לכלל משטרת ישראל.   

ייעוד היחידה: הובלה של מאבק כלל מערכתי לצמצום תופעות של פשיעה כלכלית – הוצאת כספים או מניעת כספים מן הקופה הציבורית או אובדן / נזק לנכסים ציבוריים.                        

מבנה: בתאריך 1.1.2008, עם הקמת יחידת להב 433, נכנסה היאל"כ תחת קורת גג היחידה וצורפה אליה גם היחידה לקניין רוחני. בשנת 2011 נוסף ליאל"כ כוח משימה הימורים באינטרנט. על פי החלטת המפכ"ל, במהלך שנת  2012  צפוי להשתנות מבנה היחידה. על פי המתכונת החדשה, תמנה היחידה שתי זרועות : זרוע חקירות וזרוע חשיפה (מודיעין ובילוש). נושאי ההתעניינות ותחומי הטיפול של היחידה יישארו בעינם.
 

פעילות זרועות היחידה: ליחידה שלוש זרועות מבצעיות שעבודתן ממוקדת בתחומי פשיעה מוגדרים, לצד הטיפול בארגוני פשיעה. כל זרוע היא יחידה עצמאית בעלת מערך של בילוש, חקירות ומודיעין. מבנה ארגוני ייחודי זה מאפשר ליחידה לטפל ביסודיות ובאופן מקיף ויעיל בתחומי הפשיעה שבהם היא עוסקת, החל משלב חשיפת התופעה ואיסוף ראיות, עבור בטיפול  החקירתי וכלה בהגשת כתב אישום וניהול התיק בבית המשפט, באמצעות יחידת התביעות של להב 433.
 

זרוע כללית : המוסד לביטוח לאומי גובה דמי ביטוח מכלל הציבור ומשלם גמלאות לזכאים, המוגדרים על פי חוק. מעשי מרמה והונאה כלפי המוסד לביטוח לאומי, ע"י תשלום גמלאות למי שאינם זכאים לכך, מסבים נזק רב לקופת המדינה. הונאת המוסד לביטוח לאומי מתבצעת הן ע"י פרטים המקבלים קצבאות ו/או תגמולים במרמה, הן ע"י מתווכים המספקים מסמכים מזויפים המסייעים למעשה המרמה,  והן ע"י חברות ומעסיקים המדווחים  דיווחי כזב לגבי עובדים המועסקים על ידם. הזרוע מטפלת בעיקר בעבירות של קבלת דבר במרמה, זיוף מסמכים שונים ועבירות מס- בהקשר של הונאת המוסד לביטוח לאומי. החל מיום 1.1.2008,  כפופה יח' הקניין הרוחני  ליאל"כ. מערך הקניין הרוחני במשטרת ישראל הוקם בשנת 2000 במטרה להילחם בעבירות בתחום הקניין הרוחני ובנשק הכלכלי העצום שהן גורמות להכנסות המדינה, לסקטור היצרני, וליחסי המסחר שלנו עם מדינות אחרות. המערך מונה צוותי חקירה מחוזיים הנמנים על יחידות ההונאה במחוזות השונים (תל אביב, צפון, מרכז ודרום), וכן את יחידת הקניין הרוחני. מערך הקניין הרוחני מטפל בהפרות זכויות יוצרים בתחומים שונים (מוסיקה, קולנוע, ספרות, תכנות מחשב) ובשימושים אסורים בסימני מסחר בכלל מוצרי הצריכה (ביגוד, מוצרי מזון, קוסמטיקה, תרופות ועוד). יחידת הקניין שביחידה הכלכלית אמונה על  טיפול בתופעות בעלות היבטים כלל ארציים, בשונה מן היחידות המחוזיות המטפלות בתופעות טריטוריאליות- נקודתיות. המטרה היא להילחם בעבריינים בכל שרשרת הסחר- ייצור, ייבוא, הפצה ומכירה, בשיתוף עם רשויות אכיפה נוספות (משרדי הבריאות, המכס, המע"מ, משרד התמ"ס ועוד). למסירת מידע בנושאי קניין רוחני הנך מוזמן/ת לפנות לטלפון 9545380 - 08 

זרוע מקרקעין : הזרוע מטפלת בכל קשת העבירות שהינן בעלות זיקה לקרקעות מדינה, ובכלל זאת הונאה, שחיתות של בעלי תפקידים ציבוריים, זיוף מסמכים והטיית מכרזים. בנוסף, מטפלת הזרוע בעבירות כרייה בלתי חוקית וגניבת מחצבים, עבירות הגורמות נזק כבד לקופה הציבורית לצד נזק (לעתים אף בלתי הפיך) לטבע.      

מחלק "סער" - לאחר החלטת המפכ"ל במאי 2011 על פירוק זרוע סער של היחידה, שייעודה היה אכיפה ומניעה של עבירות הנוגעות להבאה ולשהייה שלא כדין של נתינים זרים בתחומי מדינת ישראל,  נותר ביחידה "מחלק סער", אשר אמון על חקירת עבירות בנוגע לסחר בבני אדם, רשתות הסתננות, מרמה זיוף וגביית כספים שלא כדין ע"י חברות כוח אדם העוסקות במהגרי עבודה ופשיעה חוצת גבולות הקשורה בהבאת מהגרי עבודה לארץ. 

זרוע תשתיות : הזרוע מטפלת בעבירות הקשורות לתשתיות מדינה – דלק, גז, וכן רדיו פיראטי. משק הגז והדלק הוא תחום עסקי המגלגל מחזור מכירות בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים. הזרוע מטפלת בעבירות שונות בתחום הדלק, דוגמת תחנות דלק פיראטיות, מהילת דלקים,  הכנסת דלק שלא כדין מישראל לרש"פ, ועוד. כן מטפלת הזרוע בעבירות בתחום הגז- אחסנה ואספקה בניגוד לחוק, אספקת גז פיראטית ועבירות שונות הנעברות על רקע כך, גרימת מפגעי בטיחות ועוד.כן אמונה הזרוע על טיפול בתופעת הרדיו הפיראטי. 

תפקידי היחידה: ביצוע עבודת מודיעין לחשיפת תופעות של פשיעה כלכלית וחשיפה של העבריינים העומדים מאחוריהן. חקירת עבירות בתחומי האחריות של היחידה. מניעת עבירות וסיכולן. שיתוף פעולה עם גורמי רשויות ועם גורמים נוספים לאיתור כשלים וחולשות בשיטות העבודה על מנת לצמצם את התופעות של פשיעה כלכלית, חקירת עבירות שהמפכ”ל או ראש האגף לחקירות ולמודיעין או היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה הורו למשטרה לחקור מפאת רגישותן ו/או מורכבותן.  

עקרונות תפישת ההפעלה: מאבק כלל מערכתי, אינטגרטיבי של הגורמים השלטוניים יצירת ממשקי עבודה שוטפים וקבועים עם הרשויות הרלוונטיות ועם גופי האכיפה האחרים לצורך העברת מידע חיוני להבטחת טיפול אפקטיבי ומקצועי בתופעות הפשיעה. בניית שרשרת טיפול שלמה של מניעה, סיכול, חשיפה, חקירה, איסוף ראיות, העמדה לדין וענישה, והכול במטרה ליצור הרתעה ולהשיג את השינוי הנורמטיבי. איתור החולשות בתהליכים השונים וייזום שינויי חקיקה ושינויים כלל מערכתיים בתהליכי עבודה. פיתוח ידע והתמחות, מחקר וזיהוי טכנולוגיות כבסיס לעבודת היחידה.    

הימורים באינטרנט

על פי החוק, אסור בישראל לארגן או לשחק כל משחק שבו עשוי אדם לזכות בכסף או בטובת הנאה כלשהי, לפי תוצאות המשחק, כאשר תוצאות המשחק תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או יכולת. העובר על החוק צפוי לעמוד לדין ולעונש מאסר. הימורים במדינת ישראל אסורים על פי חוק גם אם הם מתרחשים באינטרנט! כל המארגן הימורים עובר עבירה על החוק ויועמד לדין. בימים אילו מופעלת אכיפה מוגברת על הימורים באינטרנט העובר על החוק צפוי לעמוד לדין ולעונש מאסר. 

שאלות ותשובות:

מה הם סוגי ההימורים האסורים במדינת ישראל?

החוק בישראל אוסר על ארגון של 3 סוגי הימורים: משחק בו עשוי אדם לזכות בכסף, שווה כסף או בטובת הנאה לפי תוצאות המשחק, והתוצאות תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת. משחק כזה מוגדר בחוק כ"משחק אסור". רולטה,פוקר (קריבי, טקסס הולד'ם) בלק ג'ק וכיוצא באלה הם משחקים אסורים. כל הסדר בו עשוי אדם לזכות בכסף, שווה כסף או טובת הנאה, כאשר הזכייה תלויה בניחושו של דבר. כל הסדר כזה מוגדר בחוק כ"הימור". כל הסדר לפיו יכול אדם לזכות בכסף, שווה כסף או טובת הנאה, והזכייה תלויה בהעלאת גורלות, מוגדר בחוק כ"הגרלה". המצב החוקי של הימורי הספורט בישראל: פעילות ארגון וניהול הימורי ספורט הינה אסורה על פי חוק למעט פעילות שקיבלה אישור מקדים על ידי הרשויות – לדוגמא : טוטו.  

אם הימרתי באינטרנט – האם עברתי עבירה בישראל?

כן, בית המשפט אינו מבחין בין הימור שנעשה בבית הימורים פיזי או וירטואלי, כל עוד ההימור נעשה בשטח המדינה.

האם מותר להמר ממחשב בארץ באתר הימורים שהשרת שלו נמצא בחו"ל?

לא, בית המשפט קבע כי אפילו אם חלק מההימור מבוצע בארץ, הרי ההימור כולו אסור על פי החוק.

באתר ההימורים שבו גלשתי היה כתוב בפירוש שהאתר חוקי  

הימור בכסף על משחקים, כדוגמת רולטה, פוקר וכיו'ב  אסור לפי חוקי מדינת ישראל, ולא משנה מה ההסבר החוקי המופיע באתר זה.   

פנו אלינו:
הציבור נרתם למאבק הכולל, שתכליתו להביא לשינוי ערכי ביחסה של החברה בישראל אל הקופה הציבורית השייכת לכולנו. אתם מוזמנים לפנות אלינו בנושאים הקשורים לתחומי עיסוקנו.

לפנייה אלינו - רח' פסח לב 1, פארק אופק, אזור התעשייה הצפוני, לוד. טלפון 08-9545300, 08-9545302 או פקס' מספר 08-9545574, או - kalkalit@police.gov.il היחידה הארצית לתקיפת פשיעת כלי הרכב (אתג"ר) 

חזון היחידה: היחידה לטיפול בפשיעת הרכב תתאם, תוביל ותתכלל את פעילות משטרת ישראל נגד פשיעת הרכב במדינת ישראל על מנת לצמצם את גניבות הרכב תוך התמקדות בעבריינים בכירים, ב"משחטות", במחסני חלפים ובכנופיות רכב וחשיפת עבריינים בלתי מוכרים בישראל ובשטחי איו"ש.     

תפקידי היחידה:  ריכוז והובלת היערכות המשטרה בנושא ההתמודדות עם גניבות רכב; ביצוע פעילות מודיעין חשיפתי ופעילות חקירתית של פשיעה בתחום גניבות הרכב, בקרב חשודים ויעדים בתחום, תוך מתן דגש למקומות נגועים ולמקומות המשמשים לפירוק הרכב ("משחטות"), מגרשים, מחסני חלפים, מקומות המסחר ועוד; תכנון וריכוז מבצעים ארציים בנושא המאבק בתעשיית גניבות הרכב; ביצוע פעילות לזיהוי רכב גנוב או מזויף, בעיקר תוך כדי מעבר הרכב במחסומים ומעברים; הנחיה מקצועית של מחוזות המשטרה בנושא ההתמודדות עם תופעת גניבות רכב; פיקוח על עסקים טעוני רישוי העוסקים בסחר, בפירוק, בתיקון והרכבה של כלי רכב לשם גילוי חשודים בביצוע עבירות הקשורות בגניבות רכב ומניעתן של עבירות אלה.

כלים להתמודדות עם גנבי הרכב: ניתוח הנתונים שמבצעת היחידה מצביע באופן ברור על דרישה של גנבי הרכב לכלי רכב ישנים יחסית מן השנתונים 94' – 97' . חלק מרכזי מכלי הרכב בישובים העירוניים הגדולים נגנבים ממגרשי חנייה וחניונים, לאחר שככל הנראה סומנו לביצוע הגניבה ע"י גנבי הרכב, בעוד שהגניבה בדרך כלל מבוצעת בשעות הערב והלילה. מן הטעם הזה יש להקפיד על מספר פעולות.  

להחנות את הרכב באזורים בהם קיימת נוכחות יחסית גבוהה של אנשים בשעות הערב והלילה.

להחנות את הרכב בחניונים סגורים.

בניין משותף בו קיים שער כניסה עשוי להביא את הגנב להעדיף פעילות במקום אחר. 

להעדיף להחנות את הרכב בסמיכות לבית, באופן שיאפשר לבעלים להבריח את הגנב / לזמן משטרה. 

סיורים כפריים בישובים כפריים / שכונות עירוניות הם בעלי חשיבות בקבלת ההחלטה של הגנבים לפעול  ולפיכך קיים צורך להעלות דרישות ברוח זו לוועד השכונה / ישוב קהילתי / קיבוץ.

קיימים היום התקני נעילה פשוטים יחסית המייצרים קושי פיסי בהנעת הרכב (סנדלי דוושות, כספת הגנה למחשב הרכב), עלותם של אלה נמוכה והם עשויים במקרים רבים למנוע את גניבת הרכב. בדגש לגבי הגנות אלה הוא בעיקר לבעלי ציי רכב גדולים (קיבוצים, חברות וכדומה) להם נגרמת פגיעה כספית גדולה ביותר מהיקף הגניבות המצטבר.

יש להימנע באופן ברור להשאיר את פרטי הקודן בתוך הרכב או בסמוך לו (חניית רכבי קיבוץ). יש להימנע ממסירת מפתחות הרכב לשומרים בחניונים.  

פנו אלינו: כתובת  היחידה: רח' פסח לב 1, פארק אופק, אזור התעשייה הצפוני, לוד. טלפון 08-9546000, 08-9546002  .