שאלות נפוצות

בפרק זה תוכל לקבל מידע ומענה לשאלות נפוצות בנושאי דוחות תנועה

מה האפשרויות העומדות בפני אזרח שקיבל דוח תנועה?

אזרח שקיבל דוח תנועה מסוג תשלום קנס יכול לבחור בין שלוש אפשרויות:

 • לשלם במזומן תוך 90 ימים מיום המצאת הדוח את סכום הקנס שנקבע לעבירה ע"פ החוק
 • להגיש בקשה להישפט תוך 90 ימים מיום המצאת  הדוח
 • להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס מהעילות הקבועות בחוק תוך 30 יום מיום המצאת הדוח

באילו דרכים ניתן לפנות למרכז פניות נהגים ארצי – מפנ"א?

למפנ"א ניתן לפנות בדרכים הבאות:

 • הגשת מכתב לת.ד. 120 פתח תקווה מיקוד 4910002
  משלוח בדואר רשום מהווה ראיה למשלוח
 • פניה טלפונית  למוקד   9666*  או 12229666. במוקד פועלת מערכת למענה אוטומטי 24 שעות ביממה. מענה אנושי ניתן בימים א-ה בין השעות 08:30-16:30

כיצד  אוכל לברר  על הדוחות שנרשמו כנגדי?

באמצעות המוקד הטלפוני ניתן לקבל מידע על דוחות שנרשמו נגדך, במספר טלפון 9666* או 12229666

כיצד משלמים את  הקנס המקורי?

את הקנס המקורי ניתן לשלם תוך 90 ימים מיום המצאת הדוח בבנק הדואר או באתר האינטרנט  באמצעות ציון מספר הודעת תשלום הקנס

אם המועד האחרון לתשלום הקנס חל בימי מנוחה ,פגרה או שבתון ניתן לשלם את הקנס ביום שלאחריו.

להסדרת התשלום יש לפנות לטלפון * 9666  .

כיצד מגישים בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס?

על פי החוק יש להגיש בקשה לביטול דו"ח תוך 30 יום ממועד המצאת הדוח המקורי. לבקשה יש לצרף את צילום הדוח ומסמכים באמצעותם ניתן לאמת את טענותיך.

את הבקשה יש לשלוח למרכז פניות נהגים ת.ד. 120 פ"ת מיקוד 49100

משלוח בדואר רשום הינו ראיה לתאריך המשלוח

לידיעתך!

 • אם הבקשה תדחה וחלף המועד לתשלום הקנס ,יחולו על מקבל הדוח תוספות פיגור כקבוע בחוק.
 • לא ניתן לפנות במקביל  להישפט. אם יוחלט לסרב לבקשה שהוגשה יישלח לפונה ספח בקשה להישפט וניתן יהיה להגיש בקשה להישפט בתוך 30 ימים מקבלת ההודעה

כיצד מגישים בקשה להישפט?

על פי החוק ניתן להגיש בקשה להישפט תוך 90 יום ממועד המצאת הדוח המקורי, על מקבל הדוח למלא את הספח שמוצמד לדוח להשלים את הפרטים ולחתום. אם אבד הספח ניתן לפנות בכתב ולציין מס' זהות , מס' דוח וכתובת עדכנית.

את הבקשה יש לשלוח למרכז פניות נהגים ת.ד. 120 פ"ת מיקוד 49100.

משלוח בדואר רשום הינו ראיה לתאריך המשלוח

אם הוגשה בקשה להישפט במועד, אין לשלם את הקנס או להגיש פניה במקביל.

לבקשה שתוגש במועד, תשלח למקבל הדוח הזמנה למשפט וכתב אישום. 

מה קורה אם לא שולם הקנס במועד? 

אם הקנס המקורי לא שולם בתוך המועד שנקבע יידרש מקבל הדוח לשלם קנס ותוספת פיגור בשיעור של 50% מגובה הקנס המקורי (להלן: תוספת הפיגור הראשונה).

לאחר מכן, מידי שישה חודשים יצטברו דמי פיגורים נוספים בשיעור של 5% מגובה הקנס המקורי

לידיעתך!

 • פרטי בעל הדוח מועברים לרשות האכיפה והגבייה אשר רשאית לנקוט נגד בעל הדוח סנקציות לרבות עיקול רכב שבבעלותו, עיקול חשבון בנק וכדו'. 
 • פרטי בעל הדוח מועברים לרשות הרישוי אשר רשאית שלא לחדש את רישיון הנהיגה של בעל הדוח עקב אי  תשלום הקנס.

קיבלתי דוח קנס  ולא אני נהגתי ברכב בזמן ביצוע עבירה. מה עושים?     

אם לא נהגת ברכב בעת ביצוע העבירה, על פי החוק ניתן לדווח על הנהג שהחזיק ברכב בעת ביצוע העבירה תוך 90 ימים ממועד המצאת הדוח המקורי, ולא לשלם את הקנס.

בפנייתך עליך לציין את פרטי הנוהג ברכב בעת ביצוע העבירה (שם, מס' תעודת זהות וכתובת) ולצרף את צילום הדוח.

בנוסף יש לצרף הצהרת הנהג בפועל כי הוא מודה שהחזיק/נהג ברכב במועד ביצוע העבירה ולצרף צילום רישיון נהיגה בתוקף.

קיבלתי דוח קנס כבעל חברה/תאגיד  והעובד נהג ברכב. מה עושים?

על פי החוק, אם נעברה עבירת קנס ברכב הרשום על שם תאגיד, שיעור הקנס הקבוע לעבירה יהיה פי ארבעה מהשיעור שנקבע לאותה העבירה בצו עבירות הקנס.

לידיעתך!

על פי חוק ניתן להגיש בקשה להסבת דוח על שם העובד תוך 90 ימים ממועד המצאת הדוח המקורי ולא לשלם את הקנס.

לבקשה יש לצרף הצהרה של הנהג/המחזיק ברכב שאכן הוא נהג ברכב במועד ביצוע בעבירה. בהצהרתו יציין הנהג את מס' הדוח, מס' תעודת הזהות, מס' רישיון הנהיגה ואת צילום רישיון הנהיגה שלו.

לחילופין, אם אין באפשרותך להמציא הצהרת נהג כאמור לעיל, ניתן לשלוח מסמך החתום על ידי בכיר בחברה המוכיח את זהות הנהג ברכב בעת ביצוע העבירה בצירוף מסמך תומך במצעד את פרטי הנהג בפועל/המחזיק ברכב במועד העבירה. עם מסירת המסמכים הדרושים כמתחייב, והסבת הדוח על שמו, יופחת הסכום לגובה הקנס המקורי על פי צו עבירות הקנס.

קיבלתי דוח קנס על רכב שכבר מכרתי. מה עושים?

אם ברשותך מסמך המאשר שהעברת בעלות במשרד הרישוי בטרם בוצעה העבירה, יש לשלוח  למרכז פניות נהגים ת.ד. 120 פ"ת מיקוד 49100 צילום מהאישור.

אם לא העברת בעלות, עליך להגיש בקשה להסבת דוח על שם הקונה תוך 90 ימים ממועד המצאת הדוח המקורי ולא לשלם את הקנס.

בבקשה יש לרשום את מספר הדוח ולצרף תצהיר של בעל הרכב בפני עו"ד או רשם בית משפט ובו יצוין שם הקונה, מספר תעודת זהות של הקונה ומועד המכירה ועותק מזיכרון הדברים שנרשם בין המוכר לבין קונה הרכב.

קיבלתי דוח הזמנה לדין  ולא אני נהגתי ברכב בזמן ביצוע עבירה. מה עושים?

אם לא נהגת ברכב בעת ביצוע העבירה ניתן לדווח על הנהג שהחזיק ברכב בעת ביצוע העבירה תוך 15 ימים ממועד המצאת הדוח. בפנייתך עליך לציין את פרטי הנוהג ברכב בעת ביצוע העבירה, כולל מספר תעודת  הזהות שלו, כתובתו ולצרף את צילום הדוח.

בנוסף יש לצרף הצהרת הנהג בפועל כי הוא מודה שהחזיק/נהג ברכב במועד ביצוע העבירה וצילום רישיון נהיגה בתוקף.

לידיעתך, אם הגיע מועד המשפט ושטרם קיבלת מענה עליך להתייצב למשפט במועד בו זומנת.

קיבלתי דוח הזמנה לדין כבעל חברה והעובד נהג ברכב. מה עושים?

על פי חוק ניתן להגיש בקשה להסבת דוח על שם העובד תוך 15 ימים ממועד המצאת הדוח .

לבקשה יש לצרף הצהרה של הנהג/המחזיק ברכב שאכן הוא נהג ברכב במועד ביצוע העבירה.

בהצהרתו יציין הנהג את מספר הדוח, מספר תעודת הזהות, מספר רישיון הנהיגה ואת צילום רישיון הנהיגה שלו.

לחילופין, אם אין באפשרותך להמציא הצהרת נהג כאמור לעיל, ניתן לשלוח מסמך החתום על ידי בכיר בחברה המוכיח את זהות הנהג ברכב בעת ביצוע העבירה, בצירוף מסמך תומך במצעד את פרטי הנהג בפועל/המחזיק ברכב במועד העבירה.

לידיעתך!

אם הגיע מועד המשפט וטרם קיבלת מענה עליך להתייצב למשפט במועד בו זומנת.

קיבלתי דוח  הזמנה לדין על רכב שכבר מכרתי מה עושים?

אם ברשותך מסמך המאשר שהעברת בעלות במשרד הרישוי בטרם בוצעה העבירה יש לשלוח  למרכז פניות נהגים ת.ד. 120 פ"ת מיקוד 49100 צילום מהאישור.

אם לא העברת בעלות, עליך להגיש בקשה להסבת דוח על שם הקונה תוך  15  ימים ממועד המצאת הדוח.

בבקשה יש לרשום את מספר הדוח ולצרף את המסמכים הבאים:

1. תצהיר של בעל הרכב בפני עו"ד או רשם בית משפט, ובו יצוין שם הקונה, מספר תעודת זהות של הקונה ומועד המכירה.

2. עותק מזיכרון הדברים שנרשם בין המוכר לבין קונה הרכב.


לידיעתך!

אם הגיע מועד המשפט וטרם קיבלת מענה עליך להתייצב למשפט במועד בו זומנת.

שילמתי את הקנס במועד וקיבלתי הודעה על חיוב בדמי פיגורים כאילו לא  שילמתי. מה עושים ?

אם שילמת את הקנס המקורי במועד, יש לשלוח פנייה למרכז פניות נהגים ת.ד. 120 פ"ת מיקוד 49100 ובה לציין את מספר הדוח ולצרף צילום ברור של הקבלה.

אבד לי הדוח ואני לא יכול לשלם. מה עושים?

יש לפנות  אל המוקד הטלפוני  של מפנ"א 9666*

קיבלתי הודעה בדבר ביצוע עבירה בגין מהירות או עבירת אור אדום וברצוני לקבל תמונה  של העבירה. מה עושים?

ניתן להגיש בקשה לקבלת תמונה בתוך 15 ימים ממועד המצאת ההודעה. לפנייה יש לצרף העתק מהדוח.

לידיעתך!

אם הגיע מועד המשפט ושטרם קיבלת מענה עליך להתייצב למשפט במועד בו זומנת.

קיבלתי דוח קנס ממצלמה בגין מהירות מבלי שהתמונה הופיע על גבי ההודעה  וברצוני לקבל תמונה. מה עושים?

ניתן להגיש בקשה לקבלת תמונה בתוך 90 ימים ממועד המצאת ההודעה. לפנייה יש לצרף העתק מהדוח.


לידיעתך!

הגשת תמונה אינה בקשה לביטול ואינה עוצרת את מרוץ הזמן לתשלום הקנס.

קיבלתי דוח מצלמה בגין עבירת מהירות או  אור אדום ומספר הרכב המצולם בתמונה אינו שלי. מה עושים?

ייתכן ונפלה טעות בפענוח מספר הרכב שמופיע בתמונה. באם זהו המקרה, אנא פנו למוקד הטלפוני 9666* או פנו בכתב למרכז פניות נהגים ת.ד. 120 פ"ת מיקוד 49100.

ברצוני לברר כמה נקודות  חובה נרשמו נגדי. מה עושים?

הנושא אינו בתחום האחריות של משטרת ישראל.

לקבלת מידע בנוגע לנקודות חובה ולברורים על קורס שיטת ניקוד וריענון, עליך לפנות למוקד מידע של משרד התחבורה בטלפון 5678* או דרך אתר האינטרנט בכתובת www.mot.gov.il

ברצוני לקבל גיליון הרשעות תעבורה מתורגם לחו"ל. מה עושים?

לצורך קבלת גיליון הרשעות לחו"ל הנך מתבקש למלא את טופס הבקשה שנמצא באתר זה ולשולחו למרכז פניות נהגים: ת.ד. 120 פ"ת מיקוד 49100.

גיליון ההרשעות יימסר לך בקונסוליה הישראלית הסמוכה לאזור מגוריך בחו"ל.

קיבלתי דוח חניה במקום המיועד לחניה של נכה ואני מחזיק בתו נכה ממשרד התחבורה מה עושים?

הנך מתבקש להגיש בקשה בכתב  לביטול דוח תוך 30 ימים ממועד המצאת הדוח ולצרף צילום מתו נכה בתוקף שהונפק לרכב, ממשרד התחבורה שמספרו רשום בדוח. 

ברצוני לקבל גיליון הרשעות תעבורה. מה עושים?

לקבלת גיליון הרשעות תעבורה אתה או סנגור מטעמך רשאים לפנות לאחת מיחידות מרכז השירות לאזרח (מש"ל) בתחנת המשטרה הקרובה לאזור מגוריך עם תעודת זהות. השירות פעיל בימים א-ה בין השעות 08:00–15:00. מומלץ להתקשר לפני ההגעה. בנוסף, ניתן לפנות ליחידות אגף התנועה ברחבי הארץ. 

קיבלתי דוח הזמנה לדין, אך אני לא מעוניין להגיע לדיון שנקבע לי בבית המשפט. מה עושים?

אם לא תתייצב למשפט ולא יופיע סנגור מטעמך, יראו אותך כמודה בכל העובדות שנטענו בכתב האישום ובית המשפט יהיה רשאי לדון אותך שלא בפניך. 

קיבלתי דוח הזמנה לדין ואני רוצה לעיין בחומר החקירה שבידי התביעה. מה עושים?

אם העבירה היא מסוג עוון, אתה או סנגור מטעמך זכאים לעיין בחומר החקירה ולהעתיקו או  לצלמו. זאת, בתיאום עם יחידת התביעה באמצעות הטופס המקוון הבא: 
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=investigationmaterial@police.gov.il

או פנייה אל יחידת התנועה כפי שמופיע כאן: http://www.police.gov.il/contentPage.aspx?pid=315&mid=12

קיבלתי דוח הזמנה לדין ואני רוצה לקבל ייצוג של עורך דין מהמדינה. מה לעשות?

ניתן לבקש שימנו לך סניגור ציבורי אם מתקיים אחד מהתנאים לזכאות הנאשם לייצוג אשר מנויים בסעיף 18(א) לחוק הסנגוריה הציבורית התשנ"ו (1995).

קיבלתי הזמנה לבית משפט ואיני יכול להתייצב לדיון במועד שנקבע. מה עושים?

ניתן לפנות בבקשה מתאימה אל בית המשפט אליו זומנת.

קיבלתי הזמנה לבית משפט ואני מעוניין להעביר את הדיון לבימ"ש אחר. מה עושים?

ניתן לפנות בבקשה אל בית המשפט אליו זומנת לקבל הנחיות.

מה יקרה אם לא אגיע במועד שזומנתי אל בית המשפט?

אם לא תתייצב לדיון במועד הנקוב בהזמנה או במועד אחר שנקבע וששונה לפי בקשתך, ובית המשפט ידון אותך בהעדרך, עשויה להתקבל החלטה בדבר פסילתך מלנהוג. במקרה כזה תישלח אליך הודעה על גזר הדין בדואר רשום ויראו אותך לעניין העבירה של נהיגה בפסילה כמי שנודע לו על הפסילה. אלא אם יוכח כי לא התקבלה ההודעה על גזר הדין מסיבות שאינן תלויות בך ולא עקב הימנעותך מלקבלה.

הייתי מעורב בתאונת דרכים, באיזו תחנת משטרה אוכל לדווח על התאונה?

אזרח שהיה מעורב בתאונת דרכים ובוחן משטרתי לא טיפל בשטח בתאונה יכול למסור הודעה בתחנת המשטרה באזור מגוריו או במרכז שרות לאזרח של אגף התנועה המקומי.

הייתי מעורב בתאונת דרכים, פוניתי ע"י מגן דוד אדום, רכבי ניגרר ע"י המשטרה ובוחן הגיע למקום תאונה. היכן עלי לגשת לדווח?

במדור תאונות דרכים יחידת בוחנים המרחבית הנמצאת באזור התאונה.

במה יש להצטייד כשמגיעים לתחנת המשטרה על מנת לדווח על תאונת דרכים? 

אזרחים המגיעים לתחנת המשטרה על מנת לדווח על תאונת דרכים (נזק בלבד או עם נפגעים), חייבים להמציא במעמד הדיווח את המסמכים הבאים, לצורך פתיחת תיק חקירה:
 • רישיון רכב (מקור + צילום).
 • פוליסת ביטוח (מקור + צילום).
 • רישיון נהיגה (מקור + צילום).
 • טופס שחרור ממיון/תעודה רפואית מקופת חולים (צילום) - במידה ונזקקו לטיפול רפואי.

הייתי מעורב בתאונת דרכים ודיווחתי למשטרה. כיצד אוכל לדעת מה מצב תיק החקירה?

יש להתקשר למשרד רישום תאונות דרכים בו מסרת עדות.

אני מעוניין באישור על תאונת דרכים אשר דיווחתי על התרחשותה. היכן אני יכול לקבל אישור?

אישור ניתן לקבל בכל תחנת משטרה כבר במעמד מסירת הדיווח. ניתן לקבלו לאחר מכן גם בתחנת המשטרה או ביחידה האזורית לרישום תאונות דרכים.

ברצוני לצלם תיק תאונת דרכים לאחר שנגנז במשטרה. מתי והיכן אני יכול לצלמו?

אתה או סנגור מטעמך זכאים לעיין בחומר החקירה ולהעתיקו או לצלמו. נדרש תיאום מראש עם יחידת הרישום ורק כאשר נסתיימה החקירה.

ברצוני לערער על החלטת המשטרה שלא לחקור תאונה בה הייתי מעורב. מתי והיכן אני יכול להגיש את הבקשה לחקור מחדש?

בהתאם לסעיף 64 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) תשמ"ב 1982, למתלונן יש זכות לערער על החלטה שלא לחקור או לא להעמיד לדין תוך 30 יום לאחר שנמסרה לו הודעת סגירה. את הבקשה יש להגיש למשרד רישום תאונות דרכים אשר שלח הודעת סגירה (אל ר' מחלק חקירות תאונות דרכים אשר טיפל בתאונה).

האם שימוש ב GPS זאת עברה?

עצם אחיזת המכשיר הסלולארי ביד בזמן נהיגה מהווה עבירה ולא השימוש באפליקציה כזו או אחרת.

נתקעתי עם הרכב במקום מסוכן מה עלי לעשות?

חייג 100 ומסור פרטים בנוגע למיקומך המדויק וניידת תגיע לסייע לך. השתדל למסור את מירב הפרטים לגבי הבעיה ומיקומך.

עשיתי תאונה עם הרכב ואין נפגעים מה עלי לעשות?

החלף פרטים עם הנהג הפוגע/נפגע ומסור את מירב הפרטים: שם, שם משפחה, מספר רישיון הנהיגה, תוקף רישיון הנהיגה, מספר פוליסת הביטוח ושם חברת הביטוח, תוקף פוליסת הביטוח, שעת התאונה, מקום התאונה ועדים לאירוע.

עשיתי תאונה ולאחר שעזבתי את המקום איני מרגיש טוב. מה עלי לעשות?

גש למרפאה לצורך ביצוע בדיקות רפואיות ולאחר שתרגיש טוב גש ליחידת הבוחנים הקרובה למקום מגוריך כדי לתת עדות בפני בוחן תאונות דרכים.

במהלך נסיעה הבחנתי במפגע בדרך. מה עלי לעשות?

חייג 100 ודווח על מיקום המפגע וסוגו .

איך עושים עסקת טיעון?

עסקת טיעון נגזרת ממספר פרמטרים, בין השאר כשלים בראיות ועבר תעבורתי.

הנאשם או בא כוחו נדרשים לפנות אל התביעה בשני אופנים:
1. ביום הדיון בבית המשפט.
2. פנייה טלפונית ללשכת התביעות השייכת לבית המשפט בה קבוע הדיון וזאת בכדי לקבוע פגישה עם ממונה מטעמה.

יודגש כי לא קיימת חובה בחוק המחייבת את התביעה להגיע להסדר טיעון והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי של התביעה.

מותר לשוטר לנהוג ברכב שלי או לגרור לי את הרכב?

בהתאם לסימוכין 55196814 וסעיף 70 לפקודת התעבורה, "רכב העומד במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק או בנסיבות שיש בהן הפרת סדרי התנועה או בטיחותה, או שלדעת השוטר דרושה הרחקתו לשם הסדרת התנועה או לבטיחותה או לבטיחות הציבור, רשאי השוטר להורות למי שהרכב ברשותו אותה שעה להרחיקו או לגררו"