תאריך עדכון אחרון: 23/04/2018 03:00:00

רכב גנוב

משטרת ישראל לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש  בשירות , לרבות נזק שנגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע בשירות. המידע האמור מתייחס רק לנושא הדיווח למשטרה ואין בו משום אישור לכך שהרכב גנוב / לא גנוב. אם נתקלת ברכב שדווח למשטרה כגנוב, הנך מתבקש להתקשר למוקד 100.

הזן מספר רכב: