מחוזות ואגפים

מחוז ירושלים מחוז ירושלים מחוז ירושלים 
מחוז תל-אביב מחוז תל-אביב מחוז תל-אביב 
מחוז מרכז מחוז מרכז מחוז מרכז 
מחוז צפון מחוז צפון מחוז צפון 
מחוז דרום מחוז דרום מחוז דרום 
מחוז חוף מחוז חוף מחוז חוף 
מחוז יהודה ושומרון מחוז יהודה ושומרון מחוז יהודה ושומרון 
משמר הגבול משמר הגבול משמר הגבול 
אגף התנועה אגף התנועה אגף התנועה 
אגף חקירות ומודיעין אגף חקירות ומודיעין אגף חקירות ומודיעין 
אגף שיטור וביטחון אגף שיטור וביטחון אגף שיטור וביטחון 
אגף תכנון וארגון אגף תכנון וארגון אגף תכנון וארגון 
אגף תמיכה לוגיסטית אגף תמיכה לוגיסטית אגף תמיכה לוגיסטית 
אגף משאבי אנוש אגף משאבי אנוש אגף משאבי אנוש 
יחידות ארציות יחידות ארציות יחידות ארציות