"שנת המפנה": מובילים שינוי במשטרת ישראל

כחלק מהמדיניות להטמעת שינוי משמעותי בארגון, החל תהליך לחיזוק הביטחון האישי ולהעלאת אמון הציבור במשטרה

13/07/2012 11:18:42 | מערכת האתר

כחלק ממדיניות מפכ"ל המשטרה, רנ"צ יוחנן דנינו, להטמיע שינויים משמעותיים במשטרת ישראל הוחלט להכריז על "שנת המפנה". במסגרתה נקבעו נושאים למיקוד המחייבים ריכוז מאמצים במספר תחומי מפתח. המפנה מתחיל השנה, בשנת העבודה 2012, והשאיפה היא כי יביא לשינוי ממשי בתהליך תלת שנתי, עד 2014.

מטרת העל של תהליך המפנה הינה חיזוק הביטחון האישי של התושבים והעלאת אמון הציבור במשטרה. הנחת היסוד היא כי אמון ציבור במשטרה הוא ציר מרכזי בשמירת הדמוקרטיה והחוסן הפנימי של ישראל. בארבע השנים האחרונות הביאה המשטרה להישגים חסרי תקדים במלחמה בפשיעה – בפשיעת רכוש, באלימות ובפשיעה המאורגנת. הורדת הפשיעה בוצעה ללא תוספת משאבים ושוטרים. אולם הישגים משמעותיים אלו לא תורגמו על ידי הציבור לאמון במשטרה. זאת מכיוון שבזמן שהתמקדנו בפשיעה לא נתנו את הקשב הראוי לאזרח שומר החוק.

לכן נקבעו שלושה נדבכים מרכזיים שעומדים בבסיס פעילות המשטרה בשנת המפנה:
· מתן שירות מיטבי לאזרח שומר החוק
· הגברת ההרתעה כנגד העבריינים על ידי הגדלת סיכויי העבריין להיתפס
· העמדת השוטר במרכז, תוך דאגה לצרכיו, לשכרו ולרווחתו, וכן דגש על מקצועיותו, ערכיותו, כושרו הגופני ובריאותו

לכל אחד מהנדבכים האמורים נקבעה תוכנית פעולה למימוש, תחת הכותרת "10 נקודות המפנה":
1. משטרה ישראלית - משטרה לאומית השייכת לכל אזרחי המדינה ולתושביה.
2. שירות לאזרח - שיפור איכות שירותי המשטרה לאזרח וזמינותם.
3. לחימה בפשיעה - שיפור האפקטיביות, הגדלת סיכוי העבריין להיתפס וחיזוק ההרתעה.
4. מאבק בתאונות-הדרכים - התמקדות באכיפה איכותית, בעבירות חמורות ובבריונות בכביש.
5. השוטר במרכז - טיפוח והעצמת המשאב האנושי-השוטר, הגמלאי והמתנדב: שכר, תנאי-שירות, מקצועיות, ערכיות, כושר גופני ובריאות כדרך חיים (מיזם הבריאות).
6. מוכנות מבצעית - חיזוק הכשירות והמוכנות המבצעית, לרבות התמודדות עם טרור ועם הפרות סדר.
7. שיטור מבוסס קהילה - שותפות עם הקהילה תוך מעורבות האזרחים והשפעתם על סדר העדיפויות בתחום שירותי המשטרה.
8. טכנולוגיה - פיתוח של טכנולוגיה מתקדמת בכל נדבכי העשייה, יישומה והטמעתה.
9. ניהול עסקי - חיסכון במשאבים והתייעלות ארגונית מתמדת, תוך הפניית משאבים לתחנות המשטרה והעצמתן. 10. מערכת המדידה מפנ"ה - בדיקת תפוקות בענפי האכיפה, בשירות הפנים ובשירות החוץ.

אנו מאמינים כי בסיום התהליך, שיישומו כבר החל ותוצאותיו ניכרות בשטח, ניתן יהיה להבחין בשינוי ממשי באמון הציבור במשטרת ישראל ובעלייה בתחושת הביטחון של האזרחים.